Polityka jakości

 

Polityką jakości Firmy Warto jest dostarczenie klientom wyrobów i usług zgodnych z ich oczekiwaniami,                                     o wysokiej jakości wykonania, będących rekomendacją dla dalszych kontraktów.

W dążeniu do utrzymania znaczącej pozycji na rynku najważniejszym dla nas kryterium jest zadowolenie klienta.

W swojej działalności stawiamy sobie następujące cele:

  • Jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb i wymagań klienta
  • Zaspokojenie wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla swoich wyrobów
  • Zapewnienie konkurencyjności oferowanych wyrobów

Cele realizujemy poprzez:

  • Kształtowanie przekonań, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik
  • Ciągły rozwój stosowanych technologii i rozszerzanie oferowanego asortymentu
  • Działanie kadry kierowniczej i pracowników nastawione jest na zespołowe rozwiązywanie problemów i nieprawidłowości
  • Optymalizacje kosztów działalności Firmy

Gwarancją realizacji tych zamierzeń jest przyjęcie i stosowanie  w Firmie wartości i zasad preferujących:

  • Doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników
  • Nieakceptowanie odstępstw od przyjętej Polityki Jakości

 

                                                                                                                                  WŁAŚCICIEL FIRMY